Stipendium

Sidan uppdaterad 2024-02-14

RESESTIPENDIUM 1999--2015

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) har tillsammans med SAAB, BAE SYSTEMS och ÅF under ett antal år utdelat ett resestipendium till officerare som verkar inom Försvarsmaktens tekniska tjänst.


Stipendiegivarna ändrade från och med 2014 års stipendium, i samverkan med FMTS, inriktningen på stipendierna så att de skulle utgöra ett stöd och en stimulans i utbildningen av specialistofficerare i teknisk tjänst.


Den nya inriktningen av resestipendierna innebar att dåvarande möjligheter att söka stipendierna upphörde och att stipendierna från och med år 2014 utdelas med nedanstående syfte och inriktning.


KamraToff medlemmar har under flera år kunnat följa utdelning av stipendierna på FMTS och sedan efter hand läsa stipendiaternas reserapporter i tidningen TIFF, här på hemsidan och via KamraTnytt.


Syfte och inriktning

Resestipendiet skulle utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i Försvarsmaktens tekniska tjänst.


Stipendiet skulle utdelas som belöning till framstående elev/elever vid specialistofficersutbildningens avslutning. Utdelningen skedde vid examenstillfället.


Stipendiet skulle användas för att bekosta en studieresa. Studieresan skulle företrädesvis bestå av besök på någon av de större internationella militära mässorna/utställningarna, kombinerat med militära/industriella besöksmål.


Stipendietilldelning föreslogs och studieresa planerades av FMTS. Beslut skedde sedan i samverkan mellan FMTS och stipendiegivarna. Studieresan skulle vara genomförd senast ett år efter utdelandet av stipendiet.


Nytt

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare har under en följd av år uppmärksammat bäste elev vid specialistofficersutbildningens olika utbildningslinjer med ett resestipendium enligt ovan. Stipendiet organiserades och finansierades gemensamt av SAAB Aerotech, BAE System, Ångpanneföreningen och Kamratföreningen. Kamratföreningen har sett detta som en viktig erkänsla till de elever som genomfört ett bra resultat vid utbildningen, men också som positiv markering till de som valt specialistofficers karriär och yrket som teknisk officer.


2016-2021


Efter dialog med Försvarsmakten fick kamratföreningen strax före examen 2016 ett tydligt besked av Försvarsmaktens högkvarter att stipendier av den karaktär som föreningen delat ut är att anse som olämpliga att ta emot av personal anställd i Försvarsmakten. Mot den bakgrunden valde föreningen att avbryta samarbetet med försvarsindustrin och därmed också att avbryta med att dela ut resestipendier.


Därefter har föreningen övervägt andra alternativ för att uppmärksamma bäste studerande. Alternativet som beslutats och överenskommits med FMTS är att bjuda in bästa studerande till kamratföreningens årsmötesarrangemang året efter examen. Bäste studerande tilldelas även en personlig gåva (kniv).


2022--

Vår kamratförening ändrade därvid stipendieformen för Bäste studerande (motsv) till
att omfatta en gåva (för närvarande = kniv) och ett erbjudande om att fritt få deltaga i ett av våra

årsmötesarrangemang. Intresset för det sistnämnda har varit svagt och har tagit mer energi än det resultatvi förväntades få på nya och unga medlemmar.


Styrelsen har därför beslutat att endast den personliga gåvan skall ges till Bäste studerande (specialist-officersprogrammet med teknisk inriktning).

Samtliga som examineras från programmet ges, som tidigare, möjlighet till 2 års fritt medlemskap i KamraToff.

Bäste studerande 2016--

2023

Flyg- UAV- och helikoptertekniker Marthina Tolf Granzell F 21, System/Vapentekniker Sjö Filip Götborg Amf 4,

Marktekniker Elektro Felix Pernefalk P 4, Marktekniker Mekanik Rasmus Svensson P 18.

2022

System-, vapentekniker Marinen: Sergeant Mathias Blomster, Flyg-, helikopter-, UAV-tekniker: Sergeant Erik Lundqvist,

Marktekniker Mekanik: Sergeant Love Sjöholm, Marktekniker Elektro: Sergeant Ivar Matst​oms

2021

1.sergeanterna Jonathan Svensson, Henrik Bransell, Emil Kling & Sebastian Olménius

2020

1.sergeanterna Anton Inngul, Jonathan Nylén, Joakim Zetterström & Daniel Olsson

2019

1.sergeanterna Johan Nordqvist, Alexander Holm, Dennis Eriksson & Alexander Johansson

2018

1.sergeanterna Krister Sjölund, Johan Lind, Peter Lundqvist & Samuel Stridsman

2017

1. sergeanterna Linnéa Lamberg, Isak Wennberg, Johan Carling & Erik Hallros.

2016

1. sergeanterna Michael Frode, Tom Vidmark, Christian Persson & Magnus Blomgren

Stipediater 1999-2015

2015

1. sergeanterna Magnus Olsson, Magnus Persson, Andreas Bengtsson & Erik Lindblom

2014

1. sergeanterna Mattias Eriksson, Ali Reza Asad Jawadi & Filip Granbom

2013

Johan Brodd & Stefan Nilsson


KamraToff

Saab

ÅF

BAE

2012

Pär Björemark

Ashif Chowdary

Fredrik Klingberg


2011

Rikard Gustafsson

Mårten Silvanius

Joakim Gustafsson

Christian Eriksson

2010

Andreas Ekstedt

Christian Bertilsson

Stefan Klarquist

Jens Ljunggren

2009

Jan Erik Ohmes

Per Carlsson

Peter Johansson


2008

Dennis Deffler

Andreas Rubensson

Per Luthman


2007

Joakim Gustafsson

Leslie Ronnstam2006

Thomas Hedström

Johan Ekenberg2005

Daniel Persson

Rasmus Andersen2004

Peter Persson

Robert Jernkvist2003

Jerry Andersson

Marcus Wilhelmsson2001

Ulf Nilsson

Lars Ryderstam2000

Christer Bragd

Niklas Folkesson1999

Niclas Wiklund