Stipendium

Sidan uppdaterad 2019-09-27

RESESTIPENDIUM 1999--2015

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) har tillsammans med SAAB, BAE SYSTEMS och ÅF under ett antal år utdelat resestipendium till officerare som verkar inom Försvarsmaktens tekniska tjänst.

Stipendiegivarna har från och med 2014 års stipendium, i samverkan med FMTS, beslutat att ändra inriktningen på stipendierna så att de utgör ett stöd och stimulans i utbildningen av specialistofficerare i teknisk tjänst.

Den nya inriktningen av resestipendierna innebär att nuvarande möjligheter att söka stipendierna upphör och att stipendierna från och med år 2014 utdelas med nedanstående syfte och inriktning.

Medlemmarna har under många år kunnat följa utdelning av stipendierna på FMTS och sedan efter hand stipendiaternas reserapporter i TIFF-tidningen, här på hemsidan och via KamraTnytt. Utdelning och genomförande av stipendieresorna kommer även i fortsättningen att redovisas på detta sätt.

Syfte och inriktning

Resestipendiet skall utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i Försvarsmaktens tekniska tjänst.

Stipendiet skall utdelas som belöning till framstående elev/elever vid specialistofficersutbildningens avslutning. Utdelningen sker vid examenstillfället.

Stipendiet skall användas för att bekosta en studieresa. Studieresan skall företrädesvis bestå av besök på någon av de större internationella militära mässorna/utställningarna, kombinerat med militära/industriella besöksmål.

Stipendietilldelning föreslås och studieresa planeras av FMTS. Beslut sker sedan i samverkan mellan FMTS, och stipendiegivarna. Studieresan skall vara genomförd senast ett år efter utdelandet av stipendiet.

Nytt

Kamratföreningen Försvarets Tekniska Officerare har under en följd av år uppmärksammat bäste elev vid specialistofficersutbildningens olika utbildningslinjer med ett resestipendium. Stipendiet organiserades och finanserades gemensamt mellan SAAB Aeorotech, BAE System, Ångpanneföreningen och Kamratföreningen. Kamratföreningen har sett detta som en viktig erkänsla till de elever som genomfört ett bra resultat vid utbildningen, men också som positiv markering till de som valt specialistofficers karriär och yrket som teknisk officer.


2016--

Efter dialog med Försvarsmakten fick kamratföreningen strax före examen 2016 ett tydligt besked av Försvarsmaktens Högkvarter, att stipendier av den karaktär som föreningen delat ut är att anse som olämpliga att ta emot av personal anställd i Försvarsmakten. Mot den bakgrunden valde föreningen att avbryta samarbetet med försvarsindustrin och därmed också att dela ut resestipendier.


Därefter har föreningen övervägt andra alternativ för att uppmärksamma bäste elev. Alternativet som beslutats och överenskommits med FMTS, är att bjuda in bästa elever som tog examen 2016, till föreningens årsmöte 2018.


Bäste studerande 2016--

2018

1.sergeanterna Krister Sjölund, Johan Lind, Peter Lundqvist & Samuel Stridsman

2017

1. sergeanterna Linnéa Lamberg, Isak Wennberg, Johan Carling och Erik Hallros.

2016

1. sergeanterna Michael Frode, Tom Vidmark, Christian Persson & Magnus Blomgren

Stipediater 1999-2015

År

KamraToff

Saab

ÅF

BAE

2015

1. sergeanterna Magnus Olsson, Magnus Persson, Andreas Bengtsson & Erik Lindblom

2014

1. sergeanterna Mattias Eriksson, Ali Reza Asad Jawadi & Filip Granbom

2013

Johan Brodd & Stefan Nilsson

2012

Pär Björemark

Ashif Chowdary

Fredrik Klingberg


2011

Rikard Gustafsson

Mårten Silvanius

Joakim Gustafsson

Christian Eriksson

2010

Andreas Ekstedt

Christian Bertilsson

Stefan Klarquist

Jens Ljunggren

2009

Jan Erik Ohmes

Per Carlsson

Peter Johansson


2008

Dennis Deffler

Andreas Rubensson

Per Luthman


2007

Joakim Gustafsson

Leslie Ronnstam2006

Thomas Hedström

Johan Ekenberg2005

Daniel Persson

Rasmus Andersen2004

Peter Persson

Robert Jernkvist2003

Jerry Andersson

Marcus Wilhelmsson2001

Ulf Nilsson

Lars Ryderstam2000

Christer Bragd

Niklas Folkesson1999

Niclas Wiklund
© Copyright. All Rights Reserved. KamraToff 2018