Historik

Sidan uppdaterd 2024-02-14

Historik

Kamratföreningen bildades 1997 och har som ändamål att:

Vidmakthålla samhörigheten mellan avgångna och nu tjänstgörande tekniska officerare.

Verka för att ta tillvara medlemmarnas intresse för försvarsmakten och för försvarets tekniska officerare

Sprida information om försvarsmakten och den Tekniska Tjänsten till föreningens medlemmar

Informationen skall i första hand förmedlas via TIFF

Genom sammankomster skall medlemmarna beredas tillfälle att mötas under trivsamma former

Föreningen har bildat lokala och regionala intresseavdelningar med samlingsorter i : Boden, Eksjö/Jönköping, Enköping/Uppsala, Falun, Gävle, Göteborg/Halmstad, Hässleholm/Kristianstad, Revinge/Ystad, Kristinehamn/Karlstad, Kungsängen, Linköping, Skövde, Stockholm, Strängnäs, Umeå, Visby, och Östersund/Sollefteå.

Föreningen har också en aktiv Museigrupp som ser till att den materiel och dokumentation som är kopplad till den tekniska tjänsten registreras och förvaras i lokaler som disponeras i det nya militärmuseet inom Optand Tekniklands huvudmannaskap i Östersund.

Gruppen arbetar också med att visa upp ATS historia, utbildningsverksamhet och den tekniska tjänstens utveckling historiskt och vid den tid skolan var verksam i Östersund.

Bli medlem

Föreningen är öppen för försvarets tekniska officerare samt efter styrelsebeslut även personer som har arbetat nära den Tekniska Tjänsten.

Årsavgiften är 200:-.

Medlem erhåller TIFF, föreningens publikationer samt inbjudes att delta i årsmöte och till de regionala sammankomster som arrangeras.

Du som vill bli medlem i kamratföreningen eller önskar ytterligare information kontakta någon i styrelsen.

Det går också bra att sätta in 200:- kr from 2024 på PLUSGIRO: 618 45 79-8 Kamratföreningen Försvarets Tekniska Officerare eller med Swish till 123 666 2381.


Frivilliga bidrag mottages tacksamt och har inga begränsningar i storlek