Dagens datum:

Historik

Kamratföreningen bildades 1997 och har som ändamål att:
Vidmakthålla samhörigheten mellan avgångna och nu tjänstgörande tekniska officerare.
Verka för att ta tillvara medlemmarnas intresse för försvarsmakten och för försvarets tekniska officerare
Sprida information om försvarsmakten och den Tekniska Tjänsten till föreningens medlemmar
Informationen skall i första hand förmedlas via TIFF
Genom sammankomster skall medlemmarna beredas tillfälle att mötas under trivsamma former
Föreningen har bildat lokala och regionala intresseavdelningar med samlingsorter i : Boden, Eksjö/Jönköping,
Enköping/Uppsala, Falun, Gävle, Göteborg/Halmstad, Hässleholm/Kristianstad, Revinge/Ystad, Kristinehamn/Karlstad,
Kungsängen, Linköping, Skövde, Stockholm, Strängnäs, Umeå, Visby, och Östersund/Sollefteå.

Föreningen har också en aktiv Museigrupp som ser till att den materiel och dokumentation som är kopplad till den
tekniska tjänsten registreras och förvaras i lokaler som disponeras i det nya militärmuseet inom Optand Tekniklands
huvudmannaskap i Östersund.
Gruppen arbetar också med att visa upp ATS historia, utbildningsverksamhet och den tekniska tjänstens
utveckling historiskt och vid den tid skolan var verksam i Östersund.

Bli medlem

Föreningen är öppen för försvarets tekniska officerare samt efter styrelsebeslut även personer som har arbetat nära den Tekniska Tjänsten.
Årsavgiften är 125:-.
Medlem erhåller TIFF, föreningens publikationer samt inbjudes att delta i årsmöte och till de regionala sammankomster som arrangeras.

Du som vill bli medlem i kamratföreningen eller önskar ytterligare information kontakta någon i styrelsen.

Det går också bra att sätta in 125:- på Plusgiro : 618 45 79-8, Bankgiro 892-6016,
Kamratföreningen Försvarets Tekniska Officerare
eller med Swish till 123 666 2381.


Frivilliga bidrag mottages tacksamt och har inga begränsningar i storlek

Styrelse

Förenings ordförande Torgny Henryson 070-355 08 86 torgny.henryson@kamratoff.se
Styrelse ordförande Per-Gunnar Persson 070-610 86 78 per-gunnar.persson@kamratoff.se
vice ordförande Leif Küller 0171-398 31 leif.kuller@kamratoff.se
Sekreterare Carl Hallenborg 070-603 22 75 carl.hallenborg@kamratoff.se
Kassör Åke Olsson 08-511 796 27 ake.olsson@kamratoff.se
Ledamot Niclas Jörnsby 0766-49 21 89 niklas.jornsby@kamratoff.se
Ledamot Kurt Hauptmann 070-557 60 81 kurt.hauptmann@kamratoff.se
Ledamot Jan Edelsvärd 0152-344 88 jan.edelsvard@kamratoff.se
Ledamot Kaj Sandström 063-12 12 31 kaj.sandstrom@kamratoff.se
Ledamot Jan Brolin 070-341 83 11 jan.brolin@kamratoff.se
Suppleant Christer Lagert 070-537 97 55 christer.lagert@kamratoff.se
Suppleant Jan Nyström 073-345 60 28 jan.nystrom@kamratoff.se

Lokala kontaktmän

Boden Kurt Hauptmann 070-557 6081 kurt.hauptmann@kamratoff.se
Eksjö/Jönköping Rune Elofsson 0381-129 94 rune.elofsson@kamratoff.se
Enköping/Uppsala Kjell Erik Lindgren 0171-323 29 kjell-erik.lindgren@kamratoff.se
Falun Stefan Hansson 070-3471457 stefan.hansson@kamratoff.se
Gävle Ulf Holmberg 026-18 60 54 ulf.holmberg@kamratoff.se
Göteborg/Halmstad Harry Johansson 0340-67 06 85 harry.johansson@kamratoff.se
Hässleholm/Kristianstad Lars Svanström 044-24 09 11 lars.svanstrom@kamratoff.se
Revinge/Ystad Paul Kristensson 0411-744 42 paul.kristensson@kamratoff.se
Kristinehamn/Karlstad Roland Boström 0550-138 92 roland.bostrom@kamratoff.se
Kungsängen Rune Wahlström 08-581 746 18 rune.wahlstrom@kamratoff.se
Linköping Håkan Schweitz 013-21 23 90 hakan.schweitz@kamratoff.se
Skövde Ingvar Carlsson 0500-48 00 90 ingvar.carlsson@kamratoff.se
Strängnäs Bo Lagerfalk 016-703 14 bo.lagerfalk@kamratoff.se
Umeå Birger Ohlsson 090-330 81 birger.ohlsson@kamratoff.se
Östersund Göran Westman 070-659 85 55 goran.westman@kamratoff.se
Flygvapnet Claes Isoz 08-655 80 73 claes.isoz@kamratoff.se

Revisorer

Ordinarie Bo Andersson 070-521 31 14 bo.andersson@kamratoff.se
Ordinarie Sören Lindby 073-348 07 00 soren.lindby@kamratoff.se
Suppleant Claes-Göran Paulson 08-540 624 72 claes-goran.paulson@kamratoff.se
Suppleant Håkan Schweitz 013-212 390 hakan.schweitz@kamratoff.se

Valberedning

Sammankallande Anders Carlsson 076-104 9692 ander.carlsson@kamratoff.se
  Fredrik Finér 070-525 1726 fredrik.finer@kamratoff.se
  Johnny Lundberg 073-247 5153 johnny.lundberg@kamratoff.se