Dagens datum:
kamrat
SAAB
BAE Syst

RESESTIPENDIUM

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare (KamraToff) har tillsammans med SAAB, BAE SYSTEMS och ÅF under ett antal år utdelat resestipendium till officerare som verkar inom Försvarsmaktens tekniska tjänst.

Stipendiegivarna har från och med 2014 års stipendium, i samverkan med FMTS, beslutat att ändra inriktningen på stipendierna så att de utgör ett stöd och stimulans i utbildningen av specialistofficerare i teknisk tjänst.

Den nya inriktningen av resestipendierna innebär att nuvarande möjligheter att söka stipendierna upphör och att stipendierna från och med år 2014 utdelas med nedanstående syfte och inriktning.

Medlemmarna har under många år kunnat följa utdelning av stipendierna på FMTS och sedan efter hand stipendiaternas reserapporter i TIFF-tidningen, här på hemsidan och via KamraTnytt. Utdelning och genomförande av stipendieresorna kommer även i fortsättningen att redovisas på detta sätt.

Syfte och inriktning

Resestipendiet skall utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i Försvarsmaktens tekniska tjänst.

Stipendiet skall utdelas som belöning till framstående elev/elever vid specialistofficersutbildningens avslutning. Utdelningen sker vid examenstillfället.

Stipendiet skall användas för att bekosta en studieresa. Studieresan skall företrädesvis bestå av besök på någon av de större internationella militära mässorna/utställningarna, kombinerat med militära/industriella besöksmål.

Stipendietilldelning föreslås och studieresa planeras av FMTS. Beslut sker sedan i samverkan mellan FMTS, och stipendiegivarna. Studieresan skall vara genomförd senast ett år efter utdelandet av stipendiet.

 

Stipendiater

År
  KamraToff
  Saab
  ÅF
  BAE
2014
                                   Mattias Eriksson,                                   Ali Reza Asad Jawadi,                              Filip Granbom
2013
   Johan Brodd  Stefan Nilsson  
2012
 Pär Björemark  Ashif Chowdary  Fredrik Klingberg  
2011
 Rikard Gustafsson  Mårten Silvanius  Joakim Gustafsson  Christian Eriksson
2010
 Andreas Ekstedt  Christian Bertilsson  Stefan Klarquist  Jens Ljunggren
2009
 Jan Erik Ohmes  Per Carlsson  Peter Johansson  
2008
 Dennis Deffler  Andreas Rubensson  Per Luthman  
2007
 Joakim Gustafsson  Leslie Ronnstam    
2006
 Thomas Hedström  Johan Ekenberg    
2005
 Daniel Persson  Rasmus Andersen    
2004
 Peter Persson  Robert Jernkvist    
2003
 Jerry Andersson  Marcus Wilhelmsson    
2002
 Johan Sivola  Johan Maxe    
2001
 Ulf Nilsson  Lars Ryderstam    
2000
 Christer Bragd  Niklas Folkesson    
1999
 Niclas Wiklund