Styrelse mm

Sidan uppdaterad 2019-08-06

Styrelsen

Föreningsordförande

Torgny Henryson

070-355 08 86

Styrelseordförande

Per Gunnar Persson

070-610 86 78

Vice ordförande

Leif Küller

0171-398 31

Sekreterare

Carl Hallenborg

070-603 22 75

Kassör

Karl Jönsson

070-742 18 64

karl.jonsson@kamratoff.se

Biträdande Kassör

Åke Olsson

08-511 796 27

Ledamot

Niklas Jörnsby

0766-49 21 89

Ledamot

Kurt Hauptmann

070-557 60 81

Ledamot

Kaj Sandström

070-601 81 67

Ledamot

Jan Brolin

070-341 83 11

Ledamot

Fredrik Finér

070-525 17 26

Ledamot, 

registeransvarig

Lars Öberg

070-600 61 57

lars.oberg@kamratoff.se

Suppleant

Christer Lagert

070-537 97 55

Suppleant

Jan Nyström

073-345 60 28

Webmaster, IT-ansvarig

Christer Lagert

070-537 97 55

Revisorer

Ordinarie

Bo Andersson

070-521 31 14

Ordinarie

Sören Lindby

073-348 07 00

Suppeant

Claes-Göran Paulson

08-540 624 72

Suppeant

Håkan Schweitz

013-212 390

Valberedning

Sammankallande

Jan R Lindgren

070-686 49 90

jan.lindgren@kamratoff.se


Jan-Erik Lövgren

070-367 29 94

jan-erik.lovgren@kamratoff.se


Jan Sandin

072-451 01 05

jan.sandin@kamratoff.se

© Copyright. All Rights Reserved. KamraToff 2018